RAPPRESENTAZIONI EFFETUATE

ANNO
TITOLO COMMEDIA
2001
Nu medich 'n famija
2001
Grazie a Die stà tutte bene
2002
Na vincita a lu totocalc
2003
Nu testament espress
2006
L'Isame
2007
La furtune va e vè
2008
Lu miracule de li fasciule
2009
Ci troppe vò ninte stregne
2010
Ce 'n se more s'arvede
2011
La menestre arscallate... mica a tutte piace!
2012
L'Isame
2013
E` mije tarde che maje